Kontakt

EXBUD Wojciech Czyszek

ul. Łużycka16

44-100 Gliwice

tel.: 601 - 506 - 241

NIP: 631 - 232 - 25 - 38

Inwentaryzacja budynków

 

Przy użyciu techniki laserowej wykonujemy inwentaryzacje budowlane, inwentaryzacje powierzchni użytkowej dla potrzeb administracyjnych budynku, pomiary spadków dachów, tarasów, inwentaryzacja elewacji, inwentaryzacja fotograficzna obiektów budowlanych.

Oferujemy również kompleksową dokumentację renowacji oraz rewitalizacji obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej w następującym zakresie:

  • Inwentaryzacja budowlana oraz detali architektonicznych;
  • Dokumentacja fotograficzna;
  • Ekspertyza stanu technicznego budynku;
  • Studium dokumentacji archiwalnej;
  • Projekt remontu konstrukcji budynku;
  • Projekt remontu elewacji;
  • Kolorystyka.

 

elewacja zachodniaelewacja wschodniarzut dachuprzed i poelewacja przed i po