Kontakt

EXBUD Wojciech Czyszek

ul. Łużycka16

44-100 Gliwice

tel.: 601 - 506 - 241

NIP: 631 - 232 - 25 - 38

Ekspertyzy i opinie techniczne

 

Zajmujemy się sporządzaniem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych budynków i wszelkich obiektów budowlanych, celem określenia przyczyn powstawania nieprawidłowości, oraz wyznaczeniem kierunków działań prowadzących do usunięcia danego problemu. Wykonujemy oględziny z rzeczoznawcą oraz przy użyciu profesjonalnego sprzętu wykonujemy odpowiednie badania:

 • badania jakości i wytrzymałości betonu i posadzek;
 • detekcja zbrojenia w elementach żelbetowych;
 • pomiary ugięć i odchyleń konstrukcji;
 • odwierty w posadzkach betonowych;
 • pomiary wilgotności elementów budowlanych;
 • pomiary termowizyjne;
 • badania skuteczności izolacji;
 • pomiary grubości powłok malarskich na elementach stalowych;
 • badania mikroklimatu wewnętrznego budynków;
 • badania skuteczności wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
 • badania jakości wykonanych prac budowlanych;

ekspertyzy budowlane

Oferujemy również opracowanie ekspertyzy i opinii specjalistycznej w zakresie:

 • Oceny stanu technicznego budynków;
 • Oceny nośności żelbetowych elementów konstrukcyjnych;
 • Wyceny obiektów budowlanych oraz terenów przemysłowych;

Badanie przeprowadzą się w wyznaczonych miejscach na żelbetowych elementach konstrukcyjnych oraz na posadzkach, wykonując po siedem pomiarów w poszczególnych miejscach.

 

Badania betonu metodą sklerometryczną wykonywane są za pomocą młotków Schmidt’a zgodnie z PN- 74/B – 06252 „Nieniszczące badania konstrukcji z betonu” za pomocą młotka Schmidt’a typu N. Na podstawie badań sklerometrycznych uzyskuje się informacje o jakości wyłącznie powierzchniowej warstwy betonu o grubości 5 – 10cm.

 

Młotki Schmidt’a należą do grupy przyrządów określających powierzchniową twardość betonu na podstawie odskoku od powierzchni betonu ciężaru uderzającego z określoną siła. Uderzenie jest wywoływane układem sprężynowym młotka. Typ oznaczony literka N – średni (normalny) – o energii uderzenia 2,21 Nm (ok. 225 kGm) przeznaczony jest do badania betonu zwykłego w elementach prefabrykowanych i konstrukcjach z betonu.