Kontakt

EXBUD Wojciech Czyszek

ul. Łużycka16

44-100 Gliwice

tel.: 601 - 506 - 241

NIP: 631 - 232 - 25 - 38

Audyty i Certyfikaty energetyczne

 

Nasza firma zajmuje się także wykonywaniem audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej, nazywanych również świadectwami energetycznymi lub certyfikatami energetycznym
CERTYFIKAT ENERGETYCZNY str4CERTYFIKAT ENERGETYCZNY str3CERTYFIKAT ENERGETYCZNY str2
Certyfikat energetyczny budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego przy ul. Sowińskiego w Gliwicach:

 

 

 

 

badanie termowizyjne OCENA JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCHOPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJLOKALIZACJA EWENTUALNYCH MOSTKÓW TERMICZNYCH

Przykład badania termowizyjnego po zakończeniu robót:

 

 

 

 

 

Badania rozkładu temperatury przeprowadza się metodą termograficzną za pomocą urządzenia termowizyjnego typu ThermaCAM P60, składającego się z kamery termowizyjnej i monitora.

Istota tej metody polega na wykrywaniu różnic w rozkładach temperatur na badanej powierzchni.

Wskutek przepływu ciepła przez przegrodę, na badanej powierzchni występuje określone pole temperaturowe.

Wady i właściwości przegrody, takie jak niejednorodności, nieciągłości czy zmiany jej grubości, zakłócają typowy rozkład temperatury i mogą być tą metodą zlokalizowane i rozpoznane.

Warunkiem wykrycia wady jest wystąpienie określonego gradientu temperatury na badanej powierzchni.

 

Urządzenie termowizyjne Therma CAM P60 umożliwia wizualizację pola temperaturowego na badanej powierzchni w postaci obrazu cieplnego – termogramu.

Obraz cieplny podobny do obrazu telewizyjnego przedstawia jakościowy rozkład temperatury w skali barwnej od bieli do czerni, zgodnie z rozkładem kolorystycznym usytuowanym po prawej stronie zdjęcia termowizyjnego, wraz ze skalą temperaturową odpowiednio dobraną do danego termogramu.

Obrazy cieplne widoczne są na ekranie kolorowego monitora, w który wyposażona jest kamera oraz rejestrowane są w pamięci urządzenia celem dalszej analizy komputerowej.

 

 

 

OPTYMALNE POD WZGLĘDEM JAKOŚCI I CENY SYSTEMY DOCIEPLEŃPROJEKTOWANE PRZEZ NAS MATERIAŁY SĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI I POSIADAJĄ CERTYFIKATY JAKOŚCI PROJEKTY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMIParametry docieplenia - certyfikat

Projekt docieplenia przegród zewnętrznych budynku:

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty dociepleń wykonywane według instrukcji ITB. Zakres dokumentacji obejmuje:

 • szczegółowy opis i ocenę istniejącego stanu technicznego zewnętrznej warstwy ścian i występujących na niej elementów,
 • określenie grubości warstwy styropianu,
 • rodzaj materiałów układu ocieplającego (styropianu, mas lub zapraw klejących i tynkarskich, tkaniny szklanej, łączników tworzywowych),
 • sposób przygotowania powierzchni ściany do przyklejenia płyt styropiano­wych (oczyszczenie powierzchni, wypełnienie ubytków tynku lub płytek okładzino­wych, bądź całkowite usunięcie tynku i okładzin, jeśli odspoiły się od powierzchni ściany),
 • sposób przymocowania płyt styropianowych do powierzchni ściany, w tym rodzaj masy lub zaprawy klejącej oraz rodzaj, liczbę i rozmieszczenie łączników, jeśli oprócz przyklejenia jest konieczne mocowanie mechaniczne,
 • sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj faktury wyprawy tynkarskiej (natrysk mechaniczny, nakładanie ręczne, sposób zacierania) i jej kolorystyka,
 • rysunki pokazujące sposób ocieplenia miejsc szczególnych, takich jak: ościeża okienne i drzwiowe, balkony; gzymsy, dylatacje, przy czym w większości przypad­ków można wykorzystać
 • kosztorys inwestorski.
 •  analiza sposobu przymocowania układu ocieplającego., poparta niezbędnymi obliczeniami stwierdzającymi zapewnienie bezpieczeństwa.